وسعت دریــــــــــــــــــــا

كودكی كه لنگه كفشش را امواج از او گرفته بود، روی ساحل نوشت: دریا دزد است.

مردی كه از دریا ماهی گرفته بود، روی ساحل نوشت: دریا سخاوتمندترین سفره هستی است.

موج دریا آمد و جملات را با خود محو كرد و این پیام را به جا گذاشت:

برداشت دیگران در مورد خود را در وسعت خویش حل كنیم!


 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 اردیبهشت 1391    | توسط: sadegh    |    نظرات()