زیر ِ بـــــارآن مے ایستَم


میگویَند مــُـــد است ایـن روزهـــآ

عشـــــق بازے زیر ِ بارآن

با اشک هاے ابـــــر ....

دل نِمے سوزانَم بَراے ابرے کہ اَز شِدت گِریــہ

بــہ هِقـــــ هـِــــق افتاده است

دِلَم بَراے خُـــــودَم مے سوزَد

كه از فِشار دِلتَنگــــــے

خیلی وَقت است نَفَسَـــــم بُریده بُریده و بَند استـ

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 اردیبهشت 1392    | توسط: sadegh    |    نظرات()