این سیگار که میکشم همان فریاد هایی است که نمیتوانم بزنم ,

همان حرفهایی که جراًت گفتن به کسی را ندارم ,

همان دلتنگی هایی که روز به روز پیرم میکند ,

همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش ,

همان تنهایی های که کسی پرش نمی کند ,

همان درد هایی که درمان ندارندنوشته شده در تاریخ جمعه 20 اردیبهشت 1392    | توسط: sadegh    |    نظرات()